مديريت پژوهش

   

مجله طب جانباز                                                                                                                 صفحه اصلي پژوهشكده

طرح‌هاي تحقيقاتيكاربردي شدهدرحال اجرادر دست بررسيشناسنامه بانك‌هافهرست مقالات

   

 

 

صفحه اصلي

فرم‌ها و قالب‌ها

شوراي علمي

فرآيند و گردشكار

اولويت‌هاي پژوهشي

كميته اخلاق

همكاران مديريت

تماس با ما

 

طرح‌هاي در دست بررسي:                                                                               تاريخ به روزرساني: 2/87

  قابل توجه پژوهشگران گرامي تا اين تاريخ طرح‌هاي زير در اين پژوهشكده در حال بررسي مي‌باشند . براي اطلاع از وضعيت طرح‌ها با ارائه‌ي  كد طرح مي‌توانيد  وضعيت آن‌ها را از مديريت پژوهش جويا شويد.

   (براي جستجو مي‌توانيد از Ctl+F و درج كلمه‌ي مورد نظر استفاده نماييد)

     
رديف كد طرح عنوان طرح
1 83-r-108 طراحي صندلي جهت رفع حاجت جانبازان ناتوان جسمي
2 84-p-102 غربالگري مشكلات رفتاري و رواني كودكان جانبازان با انواع مختلف مجروحيت با استفاده از پرسشنامه قدرت ها و دشواري ها
3 84-p-116 بررسي الگوي بهره مندي از خدمات سلامت در جانبازان شيميايي
4 84-t-113 بررسي عوارض عملکردي و جسمي ناشي از تروماي نافذ سر در جمعيت جانبازان جنگ ايران - عراق
5 84-T-118 بررسي اثر توکسين A بوتولينوم در درمان بيش فعالي نوروژنيک دترسور در بيماران با آسيب طناب نخاعي
6 84-t-125 مقايسه اثرات درماني سرترالين و ونلافاکسين در اختلال PTSD جانبازان شيميايي
7 85-n-102 بررسي وضعيت سلامت شناختي جانبازان نابينا
8 85-r-101 بررسي تاثير برنامه توانبخشي شناختي بر سلامت شناختي جانبازان نابينا
9 85-t-108 بررسي مشكلات مقعدي جانبازان شيميايي
10 85-T-110 بررسي ميزان شكست DNA در مصدومين شيميايي ناشي از گاز خردل و مقايسه آن با افراد نرمال
11 85-t-113 بررسي عملكرد بيضه بعد از ضايعه نخاعي در موش صحرايي
12 85-t-119 رفلاكس و اثر آن بر شدت بيماري‌هاي تنفسي جانبازان شيميايي اصفهان 1385
13 86-n-101 بررسي شيوع بيماري مولتيپل اسكلروزيس در جانبازان جنگ تحميلي ايران
14 86-N-102 بررسي تأثير اقدامات درماني جهت كنترل درد مزمن بيماران بر كيفيت زندگي آنان در كلينيك درد بيمارستان خاتم‌النبيا
15 86-N-103 بررسي مقايسه‌اي پيوند بن ياخته‌هاي جنيني (CCE)،بن ياخته‌هاي عصبي(mNSCs) و بن ياخته‌هاي مزانشيمي مغز استخوان و بند ناف به مدل ضايعه نخاعي رت
16 86-p-107 بررسي ميزان شيوع افسردگي در جانبازان داراي حالت اشتغال زنجان در سال 1386
17 86-p-108 بررسي طولاني‌مدت وضعيت عملكردي و كيفيت زندگي در جانبازان دچار قطع عضو اندام تحتاني
18 86-p-111 تعيين نقطه برش Cut off point فهرست بازنگري شده 90 نشانه اي SCL-90-R در جانبازان
19 86-p-115 بررسي علل مرگ و مير در جانبازان ايران از 1384 تا 1386
20 86-t-103 بررسي تاثير فعاليت اقتصادي اجتماعي بر كاهش استرس‌هاي رواني و افسردگي در جانبازان استان سمنان
21 86-t-104 بررسي مصرف روزانه سيلدنافيل سيترات در بيماران ضايعه نخاعي دچار اختلال نعوظ و دوام اين اثر پس از قطع دارو
22 86-t-110 بررسي تاثير هيدروكسي پرولين بر عوارض ديررس چشمي گاز خردل
23 86-t-116 بررسي بررسي اثر گاز سولفور موستارد بر توالي DNA در ناحيه پروموتوري ژن mmp9 در جانبازان شيميايي جنگ و وراثت آن در فرزندان آن‌ها
24 84-T-119 درمان بيماريهاي عصبي با سلولهاي بنيادي
25 84-T-120 بررسي ميزان شيوع و عوامل موثر (اپيدميولوژي و اتيولوژي) بر ايجاد اختلال انزال زودرس در جانبازان شيميايي
26 86-p-105 رضايت سنجي جانبازان از خدمات بيمه درماني
27 86-P-116 بررسي نيازهاي آموزشي  (بهداشتي - درماني) جانبازان شيميايي سراسر كشور
28 86-p-117 سنجش  اثربخشي آموزش ارتباط مؤثر به جانبازان نخاعي و همسران آنان در ايران
29 86-R-101 بررسي جانبازان جنگ تحميلي با pressure sore در اثر SCI جهت (فراواني- location- عوامل زمينه اي ايجاد و عود) در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان ساسان..
30 86-t-106 بررسي اثر درماني كاتكوئيك اسيد بر آسيب ديررس ريوي ناشي از گاز خردل در مدل حيواني
31 86-t-118 بررسي اثربخشي مداخلات بهداشتي (رواني و جسماني) در ميان والدين شهدا سالمندان
32 86-T-121 بررسي شاخصه‌هاي اديولوژيك و اثربخشي تجويز وسايل تقويت شنوايي به جانبازان كم‌شنواي كشور طي سال‌هاي 85 تا 86
33 86-T-122 بررسي نتايج درمان ايمپلنت در بيماران درمانگاه شهيد قاضي طباطبائي از سال 1379
34 86-p-112 بررسي وضعيت رواني جانبازان با تشخيص استرس پس از سانحه ناشي از جنگ تحميلي در استان آذربايجان غربي