مديريت پژوهش

   

مجله طب جانباز                                                                                                                 صفحه اصلي پژوهشكده

طرح‌هاي تحقيقاتيكاربردي شدهدرحال اجرادر دست بررسيشناسنامه بانك‌هافهرست مقالات

   

 

 

صفحه اصلي

فرم‌ها و قالب‌ها

شوراي علمي

فرآيند و گردشكار

اولويت‌هاي پژوهشي

كميته اخلاق

همكاران مديريت

تماس با ما

 

   طرح‌هاي كاربردي شده:                                                                                  تاريخ به روزرساني: 2/87

  قابل توجه پژوهشگران گرامي تا اين تاريخ طرح‌هاي زير در اين پژوهشكده به پايان رسيده‌اند و گزارش پاياني آن‌ها در مديريت پژوهش و

  در كتابخانه قابل دسترسي هستند. براي دستيابي به گزارش لازم است كد طرح را ارائه فرماييد.

  مقالات طرح‌ها را در صفحه‌ي فهرست مقالات  بررسي كنيد.

   (براي جستجو مي‌توانيد از Ctl+F و درج كلمه‌ي مورد نظر استفاده نماييد)

 
     
رديف كد طرح عنوان طرح

1

79-T-101 بررسي فراواني مراجعات جامعه جانبازان ( اصلي و تبعي ) به مراكز ارائه دهنده خدمات درماني ( مستقيم و غير مستقيم ) و انواع بيماريهاي آنها
2 80-p-102 عوامل مرتبط با سازگاري اجتماعي فرزندان جانبازان
3 80-p-103 سنجش ميزان رضايت جانبازان ساكن تهران از خدمات پشتيباني بيمه اي تكميلي جانبازان - دارو و تجهيزات پزشكي - درصد جانبازي و رضايت شغلي پرسنل شاغل در ..
4 80-p-104 بررسي عوامل مؤثردر تخصيص منابع و روشهاي پرداخت وام اشتغال به جانبازان غير شاغل
5 80-R-101 بررسي ميزان سازگاري شغلي جانبازان ساكن شهر تهران
6 80-T-103 پيامد چهارده ساله مصدوميت با گاز خردل در جانبازان شيميائي شهرستان سردشت
7 80-T-104 پيش بيني سير تغييرات ظرفيت تنفسي مصدومين شيميايي در ده سال آينده
8 80-T-105 مقايسه ميزان جهش در ژن p53 دربين جانبازان شيميائي (با گاز خردل )مبتلا به سرطان و گروه شاهد
9 80-T-106 هنجارسازي مقياس اجرايي باليني اختلال استرس پس از ضربه در مبتلايان به ‍‍P. T. S. D ناشي از جنگ
10 81-p-101 بررسي سلامت رواني وثبات شخصيتي در فرزندان نوجوان جانبازان در اردوي تابستان 81 تهران
11 81-p-102 بررسي عوامل روانشناختي مرتبط با تجرد جانبازان مؤنث
12 81-p-103 تدوين برنامه راهبردي و جهت گيري هاي كلان ملي در زمينه بهداشت و درمان جانبازان و آسيب ديدگان از جنگ
13 81-p-106 تحقيق -گردآوري و تدوين متون علمي و آموزشي جهت آموزش كامل جانباز- خانواده جانباز -پرسنل كادر درماني و پزشكان در رابطه با جانبازان با گروه جانبازي نخاعي
14 81-R-101 بررسي اثر ليزر كم توان در درمان زخم هاي فشاري جانبازان نخاعي
15 81-R-102 مقايسه اثر ليزر كم توان با درمان حمايتي در درمان سندرم تونل مچ دستي جانبازان نخاعي پاراپلژيك
16 81-T-105 بررسي علائم آزمايشگاهي و باليني كبدي و يافته هاي آسيب شناسي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي در اتوپسي جانبازان شيميائي خردل
17 81-T-106 بررسي اثر سولفورموستارد (خردل ) بر شكست D N A و سيستم اكسيدان - آنتي اكسيدان
18 81-T-108 بررسي تعادل اكسيدانها و آنتي اكسيدانهاي مايع اشكي و سرم خون مصدومين شيميائي مبتلا به عوارض ديررس چشمي مصدوميت با گاز خردل
19 81-T-109 ايجادمدل فيبروز ريه در رت توسط سولفورموستارد و روش جلوگيري از تشكيل و پيشرفت فيبروز
20 81-T-110 بررسي ومقايسه آثارداروهاي مختلف و القاء سيكل گلوتاتيون - گلوتاتيون پراكسيداز بر ضايعات ناشي از خردل دركشت سلولهاي بافت پوست انسان
21 81-T-111 تاثير ورزش بر غلظت هاي لاكتات خون و بزاق در مصدومين شيميايي ريوي
22 81-T-112 بررسي اثرات سمي مالاتيون و آنتي دوتي اكسايم ها در عضلات صاف و مخطط ايزوله
23 82-D-102 بررسي اصول تخصيص و استفاده از دوچرخه هاي ثابت در جانبازان ناتوان جسمي - حركتي
24 82-D-104 بررسي سافت سوكتهاي الاستومري و ژلي مورد استفاده در پروتزهاي اندام تحتاني
25 82-D-108 طراحي سيستم اطلاعاتي و ساخت بانك اطلاعاتي طرح هاي پژوهشي در پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان
26 82-P-101 بررسي ميزان اثربخشي آموزش مهارت هاي بهداشت رواني به كاركنان اداره كل جانبازان جنوب غرب تهران برميزان رضايت مندي جانبازان مراجعه كننده به اين اداره....
27 82-R-101 بررسي ميزان شيوع پوكي استخوان بر اساس مدارك موجود از جانبازان ضايعه نخاعي استان اصفهان در سال 1380
28 82-R-102 طراحي واكر جهت جانبازان پاراپلژيك
29 82-R-106 بررسي متون و مقالات و تحقيقات انجام شده در خصوص ارتز همزمان كننده راه رفتن
30 82-R-107 بررسي متون و مقالات درباره امتيازات استخدامي و شغلي رزمندگان در ساير كشورها
31 82-R-108 بررسي قوانين و روشهاي تخصيص فرصت هاي شغلي ( استخدامي ) به آسيب ديدگان جنگ و معلولان در كشورهاي مختلف
32 82-R-109 بررسي مقايسه اي وضعيت شغلي ( استخدامي ) آسيب ديدگان جنگ و معلولان در كشورهاي مختلف
33 82-R-110 بررسي متون ومقالات وتحقيقات انجام شده در خصوص مشكلات تعادلي سالمندان و معلولين
34 82-R-111 بررسي متون در خصوص اصول پيشگيري و مراقبت و درمان اختلالات عضلاني استخواني مربوط به كار در جانبازان قطع عضو
35 82-R-112 بررسي نيازهاي توانبخشي آسيب ديدگان زلزله بم
36 82-R-113 بررسي متون در خصوص شناسايي ، ارزيابي و درمان اضافه وزن و چاقي در بالغين و توصيه هاي رژيم درماني در جانبازان و افراد نخاعي
37 82-T-105 بررسي ميزان ضايعات تروماتيك شكم - قفسه سينه - لگن - عروق اندامها و گردن در جانبازان براساس ارگانهاي صدمه ديده و نوع عوارض
38 82-T-106 بررسي متون ومقالات و تحقيقات در مورد پيامدهاي ريوي مواجهه با گازهاي شيميائي جنگي - تشخيص و درمان عوارض ناشي از آن
39 82-T-107 كار آزمايي باليني اتفاقي دو سويه كور فاز 2 مقايسه اثرات درماني اسپري flixotide + serevent با اسپري beclomethasone +        salbutamol  در ........
40 82-T-108 مقايسه اثرات طولاني مدت آزيترومايسين با دوز كم و دارونما در درمان ضايعات مزمن ريوي ناشي از گاز موستارد -يك كارآزمايي باليني اتفاقي دو سويه كور فاز3
41 82-T-109 مقايسه اثرات طولاني مدت كلاريترومايسين با دوز كم و دارونما در درمان ضايعات مزمن ريوي ناشي از گاز موستارد - يك كارآزمايي باليني اتفاقي دو سويه كورفاز3
42 82-T-110 مقايسه اثرات طولاني مدت اريترومايسين با دوز كم و دارونما در درمان ضايعات مزمن ريوي ناشي از گاز موستارد - يك كارآزمايي باليني اتفاقي دو سويه كور فاز 3
43 82-T-115 بررسي فراواني ضايعات پوستي در جانبازان شيميائي مواجهه يافته با گاز خردل(14-20 سال پس از مصدوميت )
44 82-T-117 ارزيابي پيامد پيوند قرنيه متعاقب پيوند آلو گرافت بافت ليمبوس در مصدومين شيميايي
45 82-T-118 بررسي اثر درماني منتول و فنل در ضايعات مزمن پوستي خارش دهنده مقاوم به درمان در مصدومين شيميايي با گاز خردل
46 82-T-120 بررسي اختلالات سلامت رواني شهر سردشت 16 سال بعد از مواجهه با عوامل شيميايي
47 82-T-122 بررسي اپيدميولوژيك ضايعات ناشي از انفجار مين هاي زميني در استانهاي غربي كشور از سال 1378 لغايت 1382
48 82-T-123 كارآزمايي باليني اتفاقي : مقايسه تيوتروپيوم ( 18 ميكروگرم يك بار در روز )و ايپروتروپيوم (40 ميكروگرم سه بار در روز )در بهبود حجم هاي عملكردي ريوي ....
49 82-T-124 بررسي اثربخشي روشهاي درماني مختلف كرم فلوسينولون و قطره چشمي بتامتازون در مقايسه با دارو نما به درماتيت پدروس
50 82-T-125 بررسي بيماريهاي قارچي سطحي و جلدي در جانبازان شيميايي مراجعه كننده به كلينيك بيمارستان بقيه اله (عج )
51 82-T-127 بررسي مدعيان مصدوميت شيميايي فاقدعلائم همزمان تماس از نظر فراواني شكايات تنفسي و مقايسه با گروه كنترل
52 82-T-129 بررسي ويژگيهاي سيگنالهاي پتانسيل برانگيخته بينايي و نمودارهاي الكتريكي شبكيه در جانبازان شيميايي مراجعه كننده به كلينيك جانبازان شيميايي
53 82-T-130 بررسي پيامد حاملگي در همسران مصدومين شيميايي گاز خردل شهرستان سردشت طي سالهاي 83-82
54 82-T-131 بررسي اثر مسموميت حاد و مزمن  بر فعاليتهاي مكانيكي و تغييرات هموديناميك قلب و عروق
55 82-T-132 بررسي آثارمسموميت حاد و مزمن با سموم ارگانوفسفره بر آستانه ايجاد تخليه هاي متعاقب و اكتساب تشنج در مدل كيندلينگ الكتريكي در موشهاي صحرايي
56 83-D-104 شناسايي وسايل و تجهيزات جابجايي بين دو سطح ناپيوسته در جانبازان با ناتواني حركتي
57 83-D-105 بررسي انواع پروتزهاي چشمي مورد استفاده در جانبازان تخليه چشم
58 83-d-110 طراحي و ساخت وسيله اي چند عملكردي براي معلولين قطع دوبل اندام فوقاني ( و حتي نابينا ) جهت انجام فعاليتهاي روز مره
59 83-d-111 بررسي نيازهاي سلامت جانبازان دو چشم نابينا در سال 1384
60 83-d-114 طراحي و ساخت وسيله اي جهت شماره گيري و پاسخگويي به تلفن و استفاده از پيجر براي جانباز قطع نخاع گردني
61 83-P-101 بررسي تاثير آموزش خانواده و خدمات مددكاري بر دانش - نگرش و عملكردهاي خانوادگي - شغلي و اجتماعي جانبازان مبتلا به P.T.S.D مراجعه كننده به بيمارستان....
62 83-P-102 بررسي هزينه هاي تمام شده خدمات آسيب ديدگان ضايعات نخاعي درمركز امام خميني درسال 1382
63 83-p-107 عوامل مرتبط با   اجتماعي فرزندان جانبازان و غير جانباز شهر تهران
64 83-R-106 بررسي شيوع دردها و ناهنجاريها ي وضعيت بدني در دختران ورزشكار جانبازان (شركت كننده در جشنواره فرهنگي ورزشي همسران و دختران جانبازان -تهران -شهريور83
65 83-T-101 بررسي كيفيت زندگي جانبازان شيميايي مبتلا به عوارض ريوي گاز خردل ساكن شهرستان سردشت سال 1383-1382
66 83-T-102 بررسي خطر ابتلا به انواع سرطانها در رزمندگان مواجهه يافته با گاز خردل در استان اصفهان
67 83-T-104 بررسي متون پزشكي در مورد عوارض مواجهه با گاز خردل ( در فاز مزمن ) بر روي چشم -پوست -سيستم توليد مثل -ناباروري -غدد - خون و سيستم ايمني - ژنتيك و اعصاب
68 83-t-117 بررسي معيارهاي علمي تعيين كننده در انتخاب ايمپلنت مناسب براي درمان بي دنداني
69 83-t-119 بررسي ميزان ظرفيت انتشاري مونواكسيد كربن (DLCO )  در جانبازان شيميايي جتگ تحميلي عراق عليه ايران
70 83-t-121 بررسي ميزان حساسيت و اختصاصي بودن ايمالس اسيلومتري در مقايسه با تست عملكرد ريوي و توموگرافي كامپيوتري قفسه سينه با وضوح بالا در ضايعات ريوي مصدومين
71 83-t-123 بررسي مقايسه اي اثرات درماني تركيب موضعي unna's boot  در مقايسه با بتامتازون. موضعي در ضايعات مزمن خارش دار ناشي از خردل
72 83-t-126 مقايسه اثرات درماني سه داروي Doxepine, Hydroxyzine , Cetirizine در ضايعات خارش دار مقاوم به درمان در مصدومين شيميايي با گاز خردل
73 83-t-131 ارزيابي مقايسه اي تعيين عملكرد ريه با استفاده از دو تست تشخيصي (CPET,PET)‌در بيماران مبتلا به برونكوليت ابليتران
74 83-t-133 تعيين فراواني نسبي انواع علل درد قفسه صدري در جانبازان شيميايي
75 83-t-134 بررسي مقايسه اي شكايات تنفسي و حجم هاي ريوي در مواجهه شدگان با دوز كم گاز خردل و گروه شاهد
76 83-t-135 كارآزمايي باليني اتفاقي فاز 3 دو سويه كور مقايسه N استيل سيستئين و پلاسبو طولاني مدت در درمان ضايعات مزمن ريوي ناشي از گاز موستارد
77 84-d-101 بررسي اصول تخصيص و استفاده از مفاصل در پروتزهاي بالاي زانو و روي زانو
78 84-d-102 بررسي وسايل كمكي مورد استفاده در جانبازان نابينا و كم بينا
79 84-d-103 بررسي ارتزهاي مورد استفاده پس از وارد شدن آسيب به سيستم هاي اعصاب مركزي و محيطي
80 84-d-108 ارزيابي خواسته‌ها و نيازهاي مشتريان ( جانبازان قطع عضو بالاي زانو) در مركز ارتز پروتز با تكيه بر تكنيك QFD
81 84-p-113 بررسي شيوع اختلالات جنسي در جانبازان و همسران آنها در نيمه اول سال 84
82 84-R-101 بررسي مشكلات سيستم عضلاني : مفصلي اسكلتي اندامهاي فوقاني و ستون فقرات گردني درجانبازان ضايعه نخاعي گردني ورزشكار
83 84-r-109 بررسي شيوع دردهاي خيالي در بيماران قطع نخاع در شهر تهران در سال 1384
84 84-t-102 تدوين فاز دوم شناسنامه بهداشتي درماني جانبازان نخاعي (گردآوري و طبقه بندي داده هاي درماني جانبازان نخاعي تا پايان سال1383)
85 84-t-106 بررسي تاثير تغيير سوبستراي متابوليكي بر كاهش بازده ترموديناميكي سلول سرطاني
86 85-d-102 بررسي انواع تجهيزات پزشكي مورد استفاده در پيشگيري و درمان عارضه زخم فشار
87 85-p-103 بررسي كيفيت زندگي در جانبازان زن مبتلا به ضايعه نخاعي
88 85-p-105 بررسي نگرش عمومي جانبازان زن مبتلا به ضايعه نخاعي
89 85-R-103 تاثير يك برنامه تمرين هوازي منتخب با چرخ كار سنجش بر برخي شاخصهاي اسپيرومتري و تحمل فعاليتي و ميزان تنگي نفس در جانبازان شيميايي ريوي (در معرض گاز خرد