مديريت پژوهش

   

 

 

   

 

 

صفحه اصلي

فرم‌ها و قالب‌ها

شوراي علمي

فرآيند و گردشكار

اولويت‌هاي پژوهشي

طرح‌هاي پژوهشي

كميته اخلاق

تماس با ما

 
 
  دكتر رضا اميني
  سمت : مدير پژوهش
 رشته تحصيلي: پزشكي                           سطح تحصيلات: دكتراي حرفه‌اي
 تلفن : 22416699                                   پست الكترونيك : amini@jmerc.ac.ir

 

 

 

  معصومه نخعي
  سمت : كارشناس پژوهش
 رشته تحصيلي: ارتز و پروتز                           سطح تحصيلات: كارشناس ارشد
 تلفن : 22415367 داخلي 213                      پست الكترونيك : m.nakhaee@yahoo.com