مديريت پژوهش

   

مجله طب جانباز                                                                                                                 صفحه اصلي پژوهشكده

معرفي شوراي علمي اعضاي شورا برنامه سالانه دستور جلسه

 

 

 

صفحه اصلي

فرم‌ها و قالب‌ها

فرآيند و گردشكار

اولويت‌هاي پژوهشي

طرح‌هاي پژوهشي

كميته اخلاق

همكاران مديريت

تماس با ما

 

معرفي شوراي علمي:

شوراي علمي پژوهشكده به عنوان عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري در امور مربوط به تصميم‌هاي مديريتي و برخي سياست‌گذاري‌ها، در تمامي مراكز پژوهشي، داراي جايگاه ويژه‌اي است. اين شورا در خصوص تمام موارد زير قادر به اخذ تصميم‌ بوده و مصوبات آن براي كليه‌ي واحدهاي تحت امر پژوهشكده لازم‌الاجرا مي‌باشد. از جمله معمول‌ترين اموري كه شوراي علمي به آن‌ها مي‌پردازد عبارتند از:

1.  طرح‌هاي پژوهشي

      1-1 بررسي عنوان و تصميم‌گيري در مورد آن؛

      2-1 بررسي پروپوزال و تصويب يا رد آن با ذكر دلايل رد؛

      3-1 بررسي گزارش پيشرفت طرح‌ها و نيز تأخيرهاي به وجود آمده؛

      4-1 بررسي گزارش پاياني طرح‌ها و تصميم‌گيري در مورد آن‌ها و تأخيرهاي پديدآمده؛

      5-1 بررسي درخواست داده از پايگاه داده‌هاي طرح‌ها؛

      6-1 بررسي مقالات ارائه شده از طرح‌ها

2. كنفرانس‌ها و سمينارها

3. فرصت‌هاي مطالعاتي

4. بررسي عملكرد سالانه پژوهشكده

   شوراي علمي پژوهشكده داراي 17 عضو مي‌باشد و هر جلسه با حضور 8 نفر رسميت پيدا مي‌كند.

 

(براي آشنايي با اعضاي محترم به صفحه‌ي مربوطه مراجعه فرماييد). اعضاي شوراي علمي از سوي رئيس پژوهشكده كه رئيس شورا نيز محسوب مي‌شود، منصوب شده و حكم خود را دريافت مي‌دارند.

 

شوراي علمي به‌طور متوسط حداقل 10 جلسه را در سال برگزار مي‌نمايند (براي آگاهي از برنامه‌پيشنهادي به صفحه مربوطه مراجعه نماييد). دستور جلسات شورا، توسط مديريت پژوهش به عنوان دبير شورا، تدوين مي‌گردد و حداقل يك هفته قبل از تاريخ برگزاري جلسه، به استحضار اعضاي محترم مي‌رسد.

جلسات با در نظر داشتن احتمال بروز تغيير در برنامه‌ي يك يا چند جلسه، طبق برنامه پيشنهادي پيش خواهدرفت. قطعي بودن هر جلسه منوط به ارسال دعوتنامه براي اعضاي شورا از سوي پژوهشكده مي‌باشد.