جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

به اطلاع پژوهشگران و مراكز تحقيقاتي كه علاقه‌مند به انجام پژوهش در خصوص جانبازان، ايثارگران و خانواده شهداء هستند، مي‌رساند كه ضمن خشنودي از علاقه‌مندي آنان و استقبال از فعاليت‌هاي پژوهشي دانشمندان، پژوهشگران و دانشجويان گرامي رعايت اخلاق در پژوهش‌هاي مربوط به اين بزرگواران همانند ديگر گروه‌هاي جامعه ضروري و الزامي است، علاوه بر اين به سبب جايگاه ويژة آنان، حفظ شأن و منزلت اين گروه موجب شده‌است كه يك شوراي اخلاق در پژوهش مختص آن‌ها تشكيل گردد.

شوراي اخلاق در پژوهش بنياد شهيد و امور ايثارگران، با هدف حفظ شأن و منزلت جانبازان، ايثارگران و خانواده شهداء علاوه بر رعايت ضوابط اخلاقي لازم در پژوهش‌ها در سال 1384 بنا دستور رياست محترم بنياد و معاون محترم رياست جمهورتشكيل گرديد. براساس دستورالعمل صادره از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران كلية واحدهاي تابعة اين بنياد موظف هستند كه هر پژوهش و مطالعه‌اي را كه بر روي جانبازان، ايثارگران و خانواده شهداء طراحي مي‌شود، قبل از آغاز عمليات اجرايي به شوراي اخلاق در پژوهش ارسال نمايند و در صورت تأييد، امكان اجراي آن ميسر مي‌شود. در همين راستا معاونت تحقيقات و فن‌آوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز طي بخش‌نامه شماره 606/پ/85/ص ارزشيابي مقالات كلية دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي را منوط به اخذ تأييده شوراي مزبور نموده‌است.

به منظور آشنايي بيشتر پژوهشگران كدهاي اخلاق در پژوهش، در مركز اطلاع رساني اين پژوهشكده قراردارد كه امكان مطالعة دقيق آن را براي شما فراهم مي‌آورد.

شوراي اخلاق در پژوهش اين پژوهشكده به فراخور تعداد طرح‌هاي اراه شده به آن با فاصلة زماني حداكثر چهار هفته يك بار تشكيل مي‌گردد. همواره سعي بر آن خواهدبود كه در كوتاه‌ترين زمان ممكن نتيجة بررسي و نظر شورا ارئه گردد. براي اين منظور روند بررسي طرح‌ها در نمودار جريان فرآيند ترسيم گرديده‌است.

 مواردي كه به صورت اوليه در طراحي بايد لحاظ شوند و مستندات لازم نيز ارائه گردند:

- اهداف و روش اجراي پژوهش به روشني به اطلاع آزمودني برسد.                 

- نمونه رضايت‌نامه مكتوب به پروپوزال پيوست شود.               

- تسهيلات لازم براي جبران خسارت به آزمودني تدارك ديده شود.      

-  اطلاع رساني لازم در مورد حق انصراف از پژوهش به آزمودني صورت گيرد.      

- ضرر و زيان ناشي از پژوهش‌هاي مداخله‌اي بايد كمتر از منافع آن باشد و اين موضوع به اطلاع آزمودني رسيده‌باشد.

- در مطالعاتي كه ارزيابي باليني انجام مي‌شود بايد براساس نتايج حاصل از به صورت مستقيم و غيرمستقيم در سطح سلامت آزمودني مداخله پيشگيري، درماني يا توانبخشي نمود. اين موضوع نيز بايد به اطلاع آزمودني برسد.

مواردي که  در حین اجرای طرح بايد لحاظ شوند و مستندات لازم نيز ارائه گردند:

- نظر ناظر طرح در مورد رعایت کدها و مصوبات شورای اخلاق در پژوهش.

- فهرست اسامی جانبازان و ایثارگران شرکت کننده در طرح به همراه کد جانبازی یا ایثارگری و اطلاعات دریافت شده از آن ها.

براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌هاي 8-22415367  تماس بگيريد و يا با آدرس پست الكترونيك این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  مكاتبه نماييد.