جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

مديريت پژوهش در راستاي شفاف‌سازي فعاليت‌ها و نظم بخشيدن به فرآيندها برنامه‌ي سالانه‌ي جلسات شوراي علمي را به شرح ذيل اعلام مي‌دارد. جلسات شوراي علمي در روز‌هاي چهارشنبه ساعت 10 صبح با حضور نصف به علاوه‌ي يك نفر برگزار مي‌شود.
 يك هفته قبل از هر جلسه‌ي شوراي علمي دستور جلسه بر روي پايگاه اطلاع‌رساني قرار مي‌گيرد تا اعضاي محترم با آگاهي كامل از محتواي جلسه، حضور به هم رسانند.
 جدول زير ممكن است برحسب برخي ضرورت‌ها دستخوش تغييراتي شود كه به طور حتم
از قبل به كليه‌ي اعضاي محترم اطلاع داده‌خواهدشد.

شماره جلسه تاريخ شمسي تاريخ ميلادي