جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

- بررسی فراوانی آسیب های ورزشی و علل و عوامل موثر در آنها در ورزشکاران جانباز و معلول شرکت کننده در جشنواره میلاد کوثر- تابستان 82
- بررسی شاخص های انتروپومتریک در کودکان زیر 10 سال ........
- تاثیر موضعی ژل پیروکسیکام بهمراه التراسوند در استئو آرتریت زانو
- بررسی میزان شیوع پوکی استخوان در جانبازان نخاعی استان اصفهان در سال 1380
- استئوپروز منطقه ای در جانبازان نخاعی استان اصفهان
- اثر لیزر کم توان در درمان زخم های بستر جانبازان نخاعی
- بررسي وضعيت استفاده از دوچرخه ثابت برقي در جانبازان ضايعه نخاعي و تأثيرات جسماني آن در استفاده كنندگان
- مقایسه لیزر کم توان و درمان حمایتی در سندرم تونل مچ دستی جانبازان نخاعی پاراپلژیک
- بررسي متون و تحقيقات انجام شده در خصوص معلوليت هاي نيازمند به بالابر و انواع بالابرهاي قابل استفاده براي ايشان( Patient Lift systems )
- مقایسه دو نوع لیزر (200 mw) و (1000 mw) در برخی اختلالات جسمانی جانبازان نخاعی
- دردهای نروژنیک در بيماران دچار ضايعه نخاعی در شهر تهران در سال 84
- سالمندی و پی آمد های آن درافراد دچارآسیب طناب نخاعی
- طراحی صندلی جهت رفع حاجت جانبازان ناتوان جسمی
- طراحي واكر (Walker) جهت جانبازان پاراپلژيك
- بررسي تأثير الكترومگنتيك درماني در پيشگيري از پیشرفت و در بهبود استئوپورز جانبازان نخاعی
- بررسی جامع وضعیت سلامت سالمندان والدین شهدا و تعیین اولویت ها برای برنامه ریزی جهت ارتقاء سلامت آنان
- بررسي متون ، مقالات و تحقيقات انجام شده در خصوص ارتز همزمان كننده راه رفتن
- بررسی مشکلات سیستم عضلانی،مفصلی اسکلتی اندامهای فوقانی وستون فقرات گردنی در جانبازان ضایعه نخاعی گردنی ورزشکار.