جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

choronic renal failureبیماری مزمن کلیه در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

تالیف : دکتر فاطمه پور رضا قلی ، دکتر فرهت فرخی

زمستان 1384

تیراژ : 2000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلودکتاب بیماری مزمن کلیه در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)