جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

augmentation cystoplastyبازسازی مثانه در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

تالیف : دکترعلی طبیبی ، دکتر هرمز کرمی

زمستان 1384

تیراژ : 2000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلودکتاب بازسازی مثانه در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)