جستجو

 
پنج شنبه
فروردين
1402
03
 

augmentation cystoplastyبازسازی مثانه در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

تالیف : دکترعلی طبیبی ، دکتر هرمز کرمی

زمستان 1384

تیراژ : 2000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلودکتاب بازسازی مثانه در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)