جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

med oro 6تنگی مجرای ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

تالیف : دکتر سید جلیل حسینی ، امیر حاجی محمد مهدی ارباب

زمستان 1384

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب تنگی مجرای ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)