جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

med oro 2عفونت های مجاری ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

تالیف : دکتر محمد مهدی حسینی مقدم ، دکتر آرش جمشیدی

زمستان 1384

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب عفونت های مجاری ادراری در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)