جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

med oro 5بیماری مزمن کلیه در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

تالیف : دکتر فاطمه پور رضا قلی ، دکتر فرهت فرخی

زمستان 1384

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب بیماری مزمن کلیه در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)