جستجو

 
جمعه
آذر
1400
12
 

med oro 8برگشت ادرار از مثانه به حالب در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

تالیف : دکتر فرزانه شریفی اقدس ، دکتر محمدرضا عزت نژاد

زمستان 1384

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلودکتاب برگشت ادرار از مثانه به حالب در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)