جستجو

 
پنج شنبه
تیر
1403
28
 

 

توانبخشی ریوی و اختلال کارکرد عضلانی در قربانیان جنگ تحمیلی

-بررسی اثر بخشی حرکات ورزشی به کمک بسته های آموزشی بر کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی

-بررسی اثرتهویه مکانیکی غیرتهاجمی درجانبازان شیمیایی مبتلابه بیماری ریوی شدید(فازدوم)

-ارزيابي اختلالات ميتوكندري در مصدومين شيميايي

-تدوين مدل بومي كيفيت زندگي درماني جانبازان شيميايي و بررسي اثر بخشي آن بر كيفيت رابطه ي زناشويي و مشكلات روانشناختي جانبازان شيميايي اصفهان