جستجو

 
سه شنبه
مهر
1402
04
 

سمت در شورا

شغل

نام و نام خانوادگي

رئيس شورا

رئيس پژوهشكده

دكتر محمدرضا سروش

دبير شورا

سرپرست پژوهش

زهره گنج پرور

عضو شورا

رئيس گروه پژوهشي پيشگيري

دكتر بتول موسوي

عضو شورا

دبیر گروه پژوهشي تجهيزات پزشكي

مهندس علامی

عضو شورا

سرپرست گروه پژوهشي توسعه مدیریت و سلامت سازمانی

آقای مجید مودی

عضو شورا

سرپرست گروه درمان

دکتر علی خوبیاریان

عضو شورا

سرپرست گروه سالمندی

دکتر جواد مینویی فر

عضو شورا

سرپرست گروه توانبخشی

 

عضو شورا

سرپرست گروه اندازه گیری سلامت

دکتر محمد کفاشی

عضو شورا

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر حمید حقانی

عضو شورا

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

دكتر يحي سخنگويي

عضو شورا

رئيس مركز تحقيقات آسيب‌هاي شيميايي

دكتر یونس پناهی

عضو شورا

عضو هيئت علمي دانشگاه شاهدو رئیس مرکز تحقیقات پاسخ های ایمنی

دكتر طوبي غضنفري

عضو شورا

عضو هيئت علمي مرکز تحقیقات تروما

دكتر سهیل سعادت

عضو شورا

مدیر کل دفتر پژوهش های فرهنگی

دکتر فریبا نظری پورکیایی

عضو شورا

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

دکتر حمید علی صمیمی

عضو شورا

رئیس اداره آموزش کارکنان

دکتر مستجاد حسینی

عضو شورا

رئیس مرکز ارتز و پروتز کوثر

دکتر مهدی معصومی

عضو شورا

رئيس مركز رسيدگي به مصدومين شيميايي

دكتر محمد رضا صدیقی مقدم

عضو شورا

رئيس مركز گروه‌هاي خاص جانبازي

دكتر امیر کریمی

عضو شورا

ریئس مرکز ضایعات نخاعی

دکتر مسعود جوادی پروانه

عضو شورا

رئيس مركز بهداشت رواني بنياد

دكتر محمد اسماعیل علیپور