جستجو

 
جمعه
فروردين
1403
31
 

NThe 14 th LTM A4 3برگزاری کلینیک آنلاین بیماری صرع با حضوراساتید متخصص مغز و اعصاب از دانشگاه های مختلف ایران و خارج از کشور در تاریخ 5 بهمن 1402 برگزار میگردد. در این جلسه در مورد بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان که نیاز به درمان های فوق تخصصی دارند پس از بحث وگفتگو تصمیم گیری میشود.