جستجو

 
سه شنبه
مهر
1402
04
 

- چهارمین کنگره سراسری ضایعات نخاعی - 30 خرداد -1386 تهران – بیمارستان امام خمینی (3 مقاله)
- چهارمین کنگره جهانی طب فیزیکی و توانبخشی-ISPRM 14-10 ژوئن 2007 سئول- کره جنوبی(2مقاله)
- نهمین کنگره طب فیزیکی،توانبخشی والکترودیاگنوز ایران(انجمن طب فیزیکی وتوانبخشی ایران)11-85/12/9 تهران
- اولین کنگره توانبخشی و الکترودیاگنوزیس درآسیب اعصاب محیطی 18-19 آبان 85
- کنفرانس علمی انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران(انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران) 85/4/29 تهران
- هفدهمین کنگره فیزیوتراپی ایران 28-85/2/26 تهران .
- دومین کنگره بین المللی سالمندی در ایران: سالمندی سالم،دانشگاه علوم بهزیستی 16-15 اسفند 84
- هشمین کنگره طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی ایران 4-84/9/3 تهران
- شانزدهمین کنگره فیزیوتراپی ایران 19-84/2/17 تهران
- طب ورزش(ورزش معلولین) – برنامه مدون آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شهید بهشتی 83/12/19
- دوره آموزش کوتاه مدت حرفه ای کمر درد (1) سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 83/10/3
- دومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه( بسیج جامعه پزشکی و ...)5-83/9/3
- کنفرانس علمی انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران(انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران) 83/7/30
- اولين سمینار بین المللی پيشگيري تشخيص و درمان استئوپروز 2-3 مهرماه 83
- کنگره بین المللی طب ورزش – (فدراسیون جهانی طب ورزش) مسقط- عمان ژانویه 2004
- سمینار تکنولوژی توانبخشی(دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)26-82/9/25
- سمینارآموزشی سالمند شناسی و طب سالمندان - پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان 8-82/3/6
- ششمین کنگره ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان 25-82/2/24
- ششمین کنگره بین المللی ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
- دومین کنگره ضایعات نخاعی ایران – دانشگاه شاهد 7-81/12/6
- سمینار اندازه گیری سلامت در جانبازان نخاعی پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان 20-81/11/19
- سیزدهمین کنگره فیزیوتراپی ایران – تهران 81/2/31الی 81/3/2
- اولین سمینار بین المللی درد و طب فیزیکی و توانبخشی – دانشگاه علوم پزشکی ارتش 11-81/2/9
- کنفرانس طب فیزیکی و توانبخشی در کمر درد – بیمارستان شهید دکتر چمران- انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران 27-80/2/26
- ششمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی ایران 21-82/9/20