جستجو

 
سه شنبه
مهر
1402
04
 

 نویسندگان:دکتر هادی شجاعی‏‏- دکترمحمد حسن آزما-دکتر فرحناز فلاحتی-دکتر محمدرضا سروش

- ارائه شده در اولین همایش ملی توانبخشی در حوادث و سوانح به صورت پوستر و دریافت تقدیر نامه

- ارائه شده دراولین همایش ارتقاء سلامت ایثارگران به صورت پوستر

- چاپ در نشریه علمی پژوهشی طب جانباز- لینک مجله

خلاصه :

سابقه و هدف :ضایعه نخاعی فرد را مستعد بروز آسیبها و عوارضی در سیستم ماسکولواسکلتال می کند که عمدتا در ستون فقرات گردنی، شانه، آرنج، مچ دست و انگشتها و عناصر وابسته به آن است. آگاهی از این عوارض، معاینه مستمر و دقیق افراد دارای ضایعات نخاعی ،اولین قدم در درمان بموقع و جلوگیری از عوارض وخیم تر بیماری در آنهاست

مواد و روش ها: براین اساس 44 نفر از جانبازان قطع نخاع گردنی،از میان حدود 200 نفر از جانبازان قطع نخاع گردنی سراسر کشور، از 14 استان جهت انجام مسابقات تنیس روی میز، در دیماه 1382 ، در کیش ، گرد هم آمده بودند،بر اساس گرفتن شرح حال و انجام معاینه و تکمیل پرسشنامه های مربوطه توسط متخصص طب فیزیکی و توانبخشی انجام شد.

یافته ها:در این مطالعه تمامی 44 نفر شرکت کننده ، مرد و 100 % آنان دارای ضایعه نخاعی گردنی در مهره های C4-T1 بودند و میانگین سن آنان 39 سال و متوسط وزنشان 66/40 کیلوگرم بود،شایعترین شکایت در افراد مورد مطالعه شکایت درد در 75 % موارد بوده است که درد در اکثر موارد الگوی رادیکولر داشته است.. همچنین بررسی ها نشان داد که محدودیت حرکت (خصوصاً ناحیه شانه)اسپاسم عضلانی،کنتراکچرو Maigne syndrome (DIM)

. به میزان قابل توجهی در این گروه از جانبازان دیده می شود 

نتیجه گیری :اگرچه محدود بودن حجم نمونه اجازه بررسی آماری ارتباط میان مشکلات اسکلتی و عضلانی با مشخصات دموگرافیک را نداد اما برخی از مشکلات اسکلتی و عضلانی با افزایش سن و سالهای مجروحیت بیشتر مشاهده شد.(اسپاسم،محدودیت حرکت و...). واژگان کلیدی :جانباز-کوادری پلژی-

Maigne syndrome (DIM)   The evaluation of musculoskeletal problems of cervical and upper limbs in athlete quadriplegic veterans

Abstract:

 

Back ground: Spinal cord injury (SCI) is a devastating condition often affecting young and healthy individuals around the world. This debilitating condition not only creates enormous physical and emotional cost to individuals but also is a significant financial burden to society at large. Iran-Iraq war left more than 200 quadriplegic veterans this study was undertaken to understand the upper limbs musculoskeletal complications of cervical SCI. Method and material: a cross-sectional study conducted among 44 quadriplegic veterans who attended in Kish Island for pin pong sport trip.All of them were interviewed and examined by a trained physical therapist and 2 questionnaire (demographic & examination questionnaire) were completed. Data were analyzed using SPSS software. Results: all of them were men with mean age of 39 years and the mean of duration of their spinal cord injury was18 years. All used wheelchair for transport.Pain was the most complain specially shoulder pain, and contracture, spasm and DIM were the commonest complications in their exam.Conclusion: Based upon these findings, it is clear that the screening program and periodic evaluation of quadriplegic patients in Iran are priority to early diagnosis and prevention of severe complications.