جستجو

 
جمعه
فروردين
1403
31
 

گزارش درمان یک مورد زخم فشاری مقاوم به درمانهای متداول در جانباز نخاعی بوسیله لیزرکم‌توان

Low level laser therapy in treatment of a resistant pressure ulcer after SCI ; Results of a case study

نویسندگان: دکتر هادی شجاعی ، دکتر نوش آفرین کاظمی خو ،

دکتر محمد حسن آزما

چاپ در نشریه علمی پژوهشی طب جانباز - لینک مجله

خلاصه : زخمهای فشاری که ناشی از کاهش خونرسانی بافتی بر اثر اعمال فشار طولانی مدت بر موضع می باشد یکی از مشکلات افراد دچار بی حرکتی از جمله معلولین ضایعه نخاعی می باشد که علاوه بر مشکلات بهداشتی و درمانی فراوان و صرف هزینه های هنگفت درمانی موجب کاهش کیفیت زندگی و عدم استقلال فردی شخص در انجام امور روزانه و زندگی اش می شود . درمان این مشکل همیشه از جمله معضلات جامعه پزشکی مرتبط با معلولین بوده است .

از این رو درمانهای متعدد و جدیدی هر روز برای کاهش این مشکل عرضه می شوند . از جمله این درمانها می‌توان به لیزرهای کم توان به عنوان مکمل درمان اشاره کرد . جامعه معلولین دچار ضایعه نخاعی ازجمله اقشار آسیب پذیر نسبت به رخداد زخمهای فشاری هستند و لذا یافتن روش سریعتر و مطمئن تر درمانی همیشه برای این قشر و بویژه جانبازان کشورمان مورد نظر بوده است. مورد حاضر یک نمونه از جانبازان نخاعی با45 سال سن (متولد 1339) می‌باشد که در سال1362در جنگ عراق علیه ایران دچارآسیب با ترکش وقطع طناب نخاعی در سطح ‏‏ T8 بصورت کامل شده بود . بیمار از همان ابتدای مجروحیت بطور مکرر دچار زخم‌های فشاری در ناحیه ساکروم میشده و هر بار بطور نسبی بهبود می‌یافته اما هرگز بطور کامل عاری از زخم نبوده است . تا اینکه از 8 ماه قبل زخم همین ناحیه وسیع شده و کلیه درمانهای بکار رفته موفق به کنترل و بهبود زخم نمی شوند . نهایتاپس از اعزام از همدان در تاریخ 5/9/1383 در بخش جراحی بیمارستان میلاد بستری شده و علاوه بر درمانهای روتین پانسمان وآنتی بیوتیک تراپی ودبریدمان ، لیزر تراپی نیز از ابتدا تا مرحلة بعد از کشیدن سوچورهای جراحی صورت می گیرد . نتیجه بدست آمده حاکی ازاین موضوع می باشد که همراهی لیزرتراپی با درمانهای معمول زخم موجب تسریع درمراحل مختلف روند ترمیم زخم میشود. .به عبارتی نه تنها موجب ترمیم بهتر وسریعتر زخم میشود بلکه احتمالا اثر ماندگارتری نیز در بردارد. ولذا از لیزر کم توان در کنار سایر درمانهای روتین زخم استفاده شود.

Abstract:

Pressure ulcer, caused by reduced tissue blood supply due to long lasting pressure over the underling tissue, is one of the major problems in immobile subjects such as SCI patients and leads to huge therapeutic costs, reduced quality of life and personal independence during daily activities. Management of this problem is always difficult for physicians and lots of treatment methods is developed so far to cure them; low level laser therapy is one of these new methods that is used as a supplement therapy. As pressure ulcer is frequent among SCI patients, finding a fast and reliable therapy is very important. Our case is a 45 year old man that has been injured at thoracic level (T8) during Iran-Iraq war (1980-1988). He has experienced these ulcers at sacral area from the first year after injury. The ulcer has been recovered incompletely during the time but the patient has never been free of ulcer. The ulcer spread and deteriorated during the last 8 month and none of the available treatments were beneficial for the patient. Finally the patient was admitted in surgery ward of Milad hospital and in addition to routine debridement, antibiotic therapy and dressing, low level laser therapy started after suture removal. The results showed that combination of low level laser therapy along with routine managements of the ulcer can accelerate the healing process. This method not only results in better and faster response, but also shows more consistent effects; so we can use it besides other routine treatments.