جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

aging with a disabilityرویکردهای بالینی و توان بخشی در بیماران سالمند همراه با ناتوانی

 

نويسندگان: Adrian Cristian, MD. George H. Kraft MD, MS

ترجمه : دكتر انوش اسدي، دكتر حميدكفيلي، دكتر احسان مديريان

زیر نظر : دکتر رضا فدائی وطن

 

 

موضوع سالخوردگی در افراد دچار ناتوانی، برای درمانجوها، اقوام و پزشکان اهمیت بسیاری دارد. به دلیل بهبود مراقبت های بهداشتی، بازتوانی و فن آوری، بیماران دچار ناتوانی از شانس خوبی برخوردارند تا امید به زندگی تقریباً نرمالی داشته باشند. این موضوع به این معنی است که افراد دچار ناتوانی که در سنین کودکی دچار این عارضه شده‌اند می‌توانند چشم انتظار زیستن تا میان سالی باشند و از طرفی افرادی که ناتوانی آنها در میان سالی آغاز شده است از احتمال زندگی تا کهنسالی برخوردارند. البته این امکان همیشگی نبوده است. تا حدود 1960، افراد دچار فلج مغزی، آسیب طناب نخاعی، سندرم داون، پولیو و دیگر اختلالات ، امید به زندگی به مراتب کوتاهتری داشته‌اند. برای نمونه در 1929 در جمعیت عمومی، امید به زندگی حدود 55 سال بود. اما در افراد دچار سندرم داون تنها زندگی تا 10 سالگی انتظار می‌رفت. هرچند در 1940 عامه مردم از امید به زندگی تا 60 سالگی برخوردار بودند اما در یک فرد دچار آسیب طناب نخاعی امید به زیستن تنها تا 18 ماه بعد از آغاز آسیب مورد انتظار بود. امروزه، امید به زندگی در یک فرد دچار آسیب طناب نخاعی در حدود 85% میزان طبیعی است (1) و افراد دچار سندرم داون و دیگر اختلالات عمده می‌توانند انتظار داشته باشند که تا 60 سالگی زندگی کنند.

آگاهی از افزایش امید به زندگی تقریباً برای همگان تازگی دارد. تنها تعداد کمی از افراد واقعیت این تغییرات را درک می کنند و حتی تعداد کمتری می توانند به پیامدهای آن پی ببرند. برای افراد دچار ناتوانی، این موضوع به این معنی است که یک برنامه‌ریزی طولانی مدت واجد اهمیت خاص است که می تواند شامل برنامه ای برای دریافت منظم مراقبت‌های بهداشتی اولیه، امکانات مالی، مسکن و در نهایت امکان افزایش دریافت کمک از سوی دیگران باشد. برای والدین افراد دچار اختلالات تکاملی نیز، افزایش امید به زندگی به این معنی است که برنامه ریزی طولانی مدت ، دارای اهمیت است . چرا که این ، احتمال وجود دارد که فرزندان از والدینشان بیشتر عمر کنند (برخلاف گذشته) و در نتیجه حمایت از فرزندان بر دوش  . . .

دانلود کتاب رویکردهای بالینی و توان بخشی در بیماران سالمند همراه با ناتوانی