جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

rahnama zendegi modarres

راهنماي آموزش مهارت‌هاي زندگي (ويژه مدرسين)

مؤلفين : ‌دكتر شكوفه رادفر، دكتر فريده حميدي،فهيمه لرستاني، بهمن ابراهيمي، جعفر ميرزائي

چاپ اول: پاييز 1387

تيراژ: 1000 نسخه

شابك: 978-964-9930-52-7

ناشر : پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 

امروزه عليرغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگی و تغيير در شيوه های زندگی، بسياری از افراد ، در رويارويی  با مسائل زندگی ، فاقد توانايی های لازم و اساسی هستند و همين امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضيات آن آسيب پذير نموده است . بنابراين با توجه به مدارک و شواهد علمی و به منظور پيشگيری از آسيب های اجتماعی مانند خودکشی ، اعتياد ،خشونت ، رفتارهای بزهکارانه و اختلالات روانی لازم است به موضوع بهداشت روانی و اهميت آن توجه بيشتری شود

دانلود کتاب راهنماي آموزش مهارت‌هاي زندگي (ويژه مدرسين)