جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

maharat masaleh

    در زندگی ما انسانها واقعیت های تلخ وشیرینی وجود دارد که چه بخواهیم وچه نخواهیم مجبور به مواجهه با آن هستیم. اما این مواجهه ها همیشه درست ومنطقی نبوده است.افرادی که جهت برخورد با مسائل ومشکلات زندگی خود به اعتیا د ،خودکشی ،خشم ،خشونت ویا انزواطلبی و.... روی می آورند کسانی هستند که برخوردهای درست ومناسب با مسائل نداشته اند .چگونگی مواجهه با مسائل وواقعیت‌هاي زندگی مستلزم داشتن مهارتی تحت عنوان مهارت حل مسئله است . فقط باداشتن چنین توانمندی می‌توان از آسیب های احتمالی ناشی از رویارویی با مشکلات روزمره زندگی محفوظ ماند

دانلود