جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

maharat hayajan

راهنماي كاربردي مهارت‌هاي زندگي براي جوانان (مديريت هيجانات)

مؤلفين: دكترشكوفه رادفر، دكتر فريده حميدي ، فهيمه لرستاني، بهمن ابراهيمي، جعفر ميرزايي

چاپ اول: بهار 1387

تيراژ: 20000 نسخه

شابك : 964-9930-43-4

ناشر : پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 

همگي ما در زندگي احساسات،عواطف و هيجان‌هاي مختلفي را تجربه مي كنيم كه گاهي اوقات بسياري ازاين تحربيات احساس هاي ناخوشايندي مثل ترس ،اضطراب ،خشم ، پرخاشگري و... را در ما ايجاد مي‌كنند.

اگر از راهكارهاي چگونگي كنترل هيجانات آگاه نباشيم قطعا احساسات ناخوشايند بيشتري را تجربه مي كنيم ودر نتيجه روابط بين فردي ، سازگاري اجتماعي، همدلي و...ما تحت تاثير قرار ميگيرد.بنابراين آگاهي از راهكارهاي مديريت هيجان‌ها مي تواند به ما در مقابله با احساسات منفي كمك كند ومارا در ارتباطات اجتماعي،مشاركت ها وهمدلي ها توانمند سازند.

 

دانلود راهنماي كاربردي مهارت‌هاي زندگي براي جوانان (مديريت هيجانات)