جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

maharat agahi

راهنماي كاربردي مهارت‌هاي زندگي براي جوانان (مهارت خود آگاهي )

مؤلفين: دكترشكوفه رادفر ، دكتر فريده حميدي ، فهيمه لرستاني، بهمن ابراهيمي، جعفر ميرزايي

چاپ اول: بهار 1387

تيراژ: 20000 نسخه

شابك : 964-9930-45-0

ناشر : پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 

هر زندگي بدون در نظر گرفتن طولاني بودن يا پيچيدگي آن از لحظه‌اي واحد تشكيل شده است. لحظه‌اي كه در آن انسان يك بار و براي هميشه مي‌فهمد كه كيست!  چنين به نظر مي‌رسد انسان هرچه بيشتر خود را بشناسد و درك بهتري از ويژگيهاي خود داشته باشد، احتمال رشد استقلال و اعتماد به نفس را در خود افزايش داده، و همچنين زمينه را براي پذيرش بهتر ديگران تقويت كرده‌است. بنابراين خودآگاهي مقدمه ارتباط مؤثر با ديگران است؛ چراكه علي‌رغم تفاوتهاي فردي فراوان ، انسانها ويژگيهاي مشابه زيادي دارند. اين امكان نيز وجود دارد كه آگاه نبودن از خصوصيات و استعدادهاي خود، سرچشمه تعارض‌هاي فراوان و زمينة شكست‌هاي اصلي زندگي انسان باشد.

دانلود راهنماي كاربردي مهارت‌هاي زندگي براي جوانان (مهارت خود آگاهي )