جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

gerontology and geriatrics

کلیات سالمند شناسی و طب سالمندان

گردآوری: پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان با همکاری مرکز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان

نویسندگان: دکتر هادی شجاعی، دکتر شهربانو مقصود نیا و همکاران

چاپ اول تابستان 1384

تيراژ 1000

ويراستار : دکتر آریا دخت فروزان

ناشر : پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

گذشت عمر و رسیدن به سالهای کهنسالی، بالقوه برای کلیه انسانها غیر قابل اجتناب است. این روند برای فرد انسان بسیار قابل تأمل و حائز اهمیت است چرا که غفلت از آن موجب بروز مشکلات بعضاً ناتوان کننده ای خواهد شد که اگر بموقع پیش بینی شوند و درصدد تأمین آمادگیهای لازم برای مقابله با آنها برآئیم، از شدت بار مشکلات رو در روی آینده امان، کم خواهیم کرد. 

مشکلات و بیمارئیهای ناشی از پدیده سالمندی چه از جنبه سالمندی طبیعی و چه از جنبه بیماریهای سنین سالمندی، درافرادیکه دچار درجاتی ازناتوانائیها یا معلولیتها نیز باشند، از اهمیت ویژه و بالاتری برخوردار خواهد بود. لذاجامعۀ جانبازان کشور عزیزمان که بسته به نوع آسیبهای بدنی اشان در طی جنگ 8 ساله عراق علیه ایران،دچار انواع و اقسام مشکلات و گرفتاریهای جسمی – روحی و ناتوانائیها و بعضاً معلولیت های متفاوتی شده اند، بتدریج درحال رسیدن به دوران میانسالی و سالمندی هستند . . . .

دانلود کتاب کلیات سالمند شناسی و طب سالمندان