جستجو

 
پنج شنبه
آذر
1402
09
 

uretheral strictureتنگی مجرای ادرار در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

تالیف : دکتر سید جلیل حسینی

زمستان 1384

تیراژ : 2000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب تنگی مجرای ادرار در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)