جستجو

 
جمعه
آذر
1400
12
 

p6برگشت ادرار از مثانه به حالب در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)

تالیف : دکتر فرزانه شریفی اقدس ، دکتر محمد رضا عزت نژاد

زمستان 1384

تیراژ : 2000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب برگشت ادرار از مثانه به حالب در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پرستاران)