جستجو

 
جمعه
آذر
1400
12
 

med oro 4هیدرو نفروز در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

تالیف : دکتر عباس بصیری ، دکتر محمد رضا رحمانی

زمستان 1384

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود کتاب هیدرو نفروز در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)