جستجو

 
جمعه
آذر
1400
12
 

med oro 7اپیدیدیموارکیت در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)

تالیف : دکتر فاطمه پور رضا قلی ، دکتر فرهت فرخی

زمستان 1384

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود اپیدیدیموارکیت در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی (ویژه پزشکان)