جستجو

 
جمعه
آذر
1400
12
 

med oro 1بازسازی مثانه در بیماران مبتلا به مثانه عصبی (ویژه پزشکان)

تالیف : دکتر علی طبیبی ، دکتر هرمز کرمی

زمستان 1384

تیراژ : 1000 نسخه

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

دانلود بازسازی مثانه در بیماران مبتلا به مثانه عصبی (ویژه پزشکان)