جستجو

 
جمعه
آذر
1400
12
 

depression ptsd 4

افسردگی و اختلال فشار روانی پس از سانحه

نویسنده :دکتر محمد اسماعیل علی پور ، فهیمه لرستانی

زمستان 1384

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

 

افسردگی یکی از بیماریهای رایج در بین سربازان بازگشته از جنگ است . حدود 88 درصد از شرکت کنندگان در جنگ مبتلا به افسردگی می شوند . بسیاری از افراد شرکت کننده در جنگ پس از مراجعه به خانه در برقراری روابط اجتماعی و رابطه صمیمانه با خانواده و اطرافیان با مشکلاتی مواجه هستند و لذا گوشه گیر و منزوی شده و تنهایی را ترجیح می دهند . احساس ناامیدی و غم بر آنها چیره شده و این احساس به طوری در آنها شدت پیدا می کند که برای بر طرف نمودن آن بایستی به یک روان شناس و یا روان پزشک مراجعه نمایند.

دانلود