جستجو

 
پنج شنبه
فروردين
1402
03
 

a simple reveiw of Aids

آشنايي با بيماري ايدز

گردآوري : حميد ميرزا آقايي(گروه بهداشت و توانبخشي معاونت بهداشت ودرمان بنیاد شهید وامور ایثارگران)

ویراستار :دکتر فرحناز فلاحتی

چاپ اول : زمستان 1383

تيراژ : 30.000

صفحه آرائي : حبيب اله خدمتي

تصاوير متن : حميد ميرزاآقائی

ناشر : پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

 

هنگامي كه اعضاي يك جامعه ، شناخت درستي از يك بيماري ندارند ،‌ممكن است در دام باورهاي غلطي گرفتار شوندكه رهايي از آنها به آساني امكان پذير نيست و اين خود زمينه ساز شكل گيري ترسي موهوم و ناشناخته خواهد بود كه روح و جسم انسانها را آزار خواهد داد.

ايدز نيز در بسياري از جوامع به چنين سرنوشتي گرفتار شده است ، عارضه اي ناخواسته که بر سرهركسي كه سايه اندازد ، سبب مي شود كه ديگران نيز از سايه آن فرد بهراسند و از او دوري بجويند.

جدايي و طرد انسان در جامعه سبب مي شو دكه آدمي به مرور در خود احساس بي ارزشي كرده و با از دست دادن عزت نفس نهال بي تفاوتي در او روييده شده و در چنين مرحله اي ، شرايط براي زندگي جمعي روز به روز سخت تر مي شود.

دانلود آشنايي با بيماري ايدز