جستجو

 
پنج شنبه
فروردين
1402
03
 

healthcare chemical victims

راهنمای بهداشت وسلامت برای جانبازان شيميايي ومراقبين بهداشتي آنها

نويسنده: دکتر مصطفي قانعي -دکتر شهريار خاطری - دکتر اميد رضا طريقتي

سال نشر : 1382

تيراژ:10000

قطع : وزيري

ناشر : پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

این کتاب حاصل پژوهش کتابخانه ای آموزش و اثر بخشی دارو و تجهیزات گروه جانبازان شیمیایی در سه سطح جانباز، کادر درمانی و جامعه می باشد که در  گروه پژوهشی درمان پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان در سال 1382 انجام گرفته است.

دانلود کتاب راهنمای بهداشت وسلامت برای جانبازان شيميايي ومراقبين بهداشتي آنها