همکاران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

همکاران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

نام مقام تلفن فکس
دکتر بتول موسوی Head of the Prevention Department +98 21 22415367 +98 21 22418180
دکتر جواد مینویی فر رییس پژوهشکده 22412114
دکتر زهره گنج پرور مدیر پژوهش 22416699 21 22418180 21
دکتر محمد رضا سروش عضو شورای علمی 22412114 021 22418180 021