همکاران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

همکاران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

نام مقام تلفن فکس
دکتر محمد رضا سروش رییس 22412114 021 22418180 021
زهره گنج پرور مدیر پژوهش 22416699 21 22418180 21
عبداله سعیدی مدیر اطلاع رسانی 22418632 021 22418180 021