جستجو

 
یکشنبه
تیر
1399
22
 

اوقات شرعی

اولویتهای پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسخه 2

مرکز مطالعات و پژوهش های بنیاد شهید و امور ایثارگران

بنیادشهید و امور ایثارگران به عنوان سازمانی با وظایف متنوع و چندین گروه مخاطب متفاوت از یکدیگر و با تغییرات و انتظارات بسیار زیاد شناخته می شود. همراهی با این تغییرات و روزآمدنمودن دانش تخصصی برای ایفای مطلوب نقشها، نیازمند بهره گیری از محققین و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی درون سازمانی و برون سازمانی است تا علاوه بر آگاهی از آخرین یافته های عرصه علم و دانش، بتواند هر گونه تصمیم و اقدام خود را با اطمینان بیشتری عملی نماید.

مرکز مطالعات و پژوهشهای بنیاد در جایگاه پشتیبان نظری و علمی واحدهای سازمانی وظیفه ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و بدنه سازمانی را بر عهده دارد و در تسهیل و تسهیم اطلاعات ایفای نقش می نماید. تا بتواند با جلب همراهی و مشارکت تمامی سرمایه های خود، دستاورد بهتری را عرضه نماید تدوین نیازها والویت های پژوهشی اولین گام در این راستا است که بدین منظور کارگروهی متشکل از نمایندگان خبره و با تجربه به نمایندگی از کلیه واحدهای سازمانی تحت عنوان کارگروه توسعه فرهنگ پژوهش در مرکز مطالعات و پژوهشها تشکیل شد. این کارگروه ضمن تشریح مسائل سازمانی مهمترین اولویتهای پژوهشی بنیاد را شناسایی کرده و ضمن بررسی راههای رفع این نیازها از منابع موجود داخلی و خارجی، زمینه انتقال یافته ها را به کارشناسان و مدیران مربوطه فراهممی نمایند. و در مواردی که موضوع فاقدزمینه پژوهشی کافی باشد، به عنوان اولویت پژوهشی به شورای پژوهش معرفی می‌نمایند. همچنین همزمان با انجام هر پژوهش، ضمن تسهیل در دستیابی محقق به داده ها و اطلاعات مورد نیاز وظیفه نظارت بر اجرای آن را بر عهده داشته و در انتقال یافته های پژوهشی در خلال اجرای آن به بدنه واحد تحت نمایندگی خود همکاری می نماید. مجموعه حاضر حاصل تلاش این گروه در نیمه اول سال 95 بوده که به عنوان دومین مجموعه اولیتهای پژوهشی از زمان تشکیل مرکز مطالعات و پژوهش ها، در حیطه های توانمند سازی ایثارگران، سبک زندکی ایرانی- اسلامی، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، موضوع سلامت و توسعه مدیریت ارایه می‌شود.

امیدواراست با مشارکت همکاران توانمند پژوهشگر، پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی زمینه خدمت هر چه بهتر به ایثارگران و گسترش فرهنگ فداکاری و ایثار فراهم شود.

حیطه موضوعات در الویت های پژوهشی

×      توانمند سازی

×      سبک زندگی اسلامی ایرانی

×      توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

×      سـلامت(جسمانی، اجتماعی، روانی و معنوی)

×      توسعه مدیریت


الویت های پژوهشی در حیطه توانمند سازی

 1. تدوین، طراحی و ارزیابی شاخص‌های توانمندسازی ایثارگران و ارائه راهکارهای ارتقاء توانمندی‌ها و ارایه مدلهای مناسب مدیریت استعدادهای شاهد و ایثارگر
 2. عوامل موثر در اثربخشی طرح‌ها ، وام های خوداشتغالی و کارآفرینی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان شاهد و ایثارگر
 3. بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت استفاده از ظرفیت‌های نخبگان شاهد و ایثارگر در زمینه‌های مختلف
 4. بررسی و تعیین شاخص‌های جذب هیات علمی شاهد و ایثارگر در راستای اجرای برنامه ششم توسعه
 5. بررسی راهکارهای موثر در هدایت تحصیلی جامعه شاهد و ایثارگر با هدفگذاری رشته‌های دانش بنیان و فناوری‌های پیشرفته
 6. شناسایی و تحلیل عوامل موثر درگسترش ورزش و شناسایی اولویت‌های ورزشی بر حسب میزان اثربخشی بر سلامت ایثارگران
 7. توسعه و حمایت از اشتغال مولد، موثر و پایدار و کارآفرینی در ایثارگران
 8. تدوین برنامه ملیساماندهیوضعیتایثارگرانفاقد مسکن

الویت های پژوهشی در حیطه سبک زندگی اسلامی ایرانی

 1. پایش سلامت اجتماعی ایثارگران و راهکارهای ارتقای آن(مطالعه طولی)
 2. ارزیابی و ارتقای کیفیت زندگی در جامعه ایثارگری (مطالعه طولی)
 3. تحلیل و مقایسه سبک زندگی ایثارگران با معیارهای اسلامی- ایرانی
 4. ارزیابیوارتقایشادکامیدرجامعه ایثارگری(مطالعه‌طولی)
 5. بررسی تاثیر اردوهای زیارتی و سیاحتی - اوقات فراغت-در جامعه شاهد و ایثارگر و ...)

الویت های پژوهشی در حیطه توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

 1. بررسی اثربخشی تولیدات هنری و نمایشی (دیداری و شنیداری) بنیاد شهید و امور ایثارگران
 2. بررسی اثربخشی یادواره‌ها و مراسم شهدا و ایثارگران
 3. بررسی و تبیین مولفه‌های فرهنگ ایثار و پایداری و ارتقای آن در راهبردها، برنامه ها و محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شناسایی مولفه های جدید
 4. بررسی عملکرد30 ساله طرح شاهد در سطح ملی(وزارتخانه‌ها، دانشگاه شاهد و کلیه سازمان‌های عضو شورای طرح شاهد)
 5. تدوین سند راهبردی فرهنگی، آموزشی و ورزشی طرح شاهد با چشم انداز 1404
 6. تحلیل اثربخشی و نیازسنجی رشته‌های تحصیلی مراکز ده‌گانه علمی و کاربردی وابسته به بنیاد
 7. نیازسنجیدوره‌هایآموزشیمدیرانوعواملطرحشاهدکشور
 8. مطالعه تطبیقی ارزیابی عملکرد تشکل‌های شاهد و ایثارگر با تشکل‌های غیر شاهد و ایثارگر
 9. گفتمان سازی فرهنگ جهاد و ایثار و شهادت با رويكرد اقتصاد مقاومتي
 10. بررسی زمینه‌های افزایش مشارکت‌های عمومی در استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
 11. شناسایی الگوها و طراحی نظام جامع تبلیغات شهری در عرصه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت(مبلمان شهری، زندگی شهری و سایر رسانه‌های شهری ....)

الویت های پژوهشی در حیطه سـلامت (جسمانی، اجتماعی، روانی و معنوی)

 1. مطالعات استقرار نظام مراقبت های طولانی مدت و سالمندی در بنیاد
 2. ارزیابی ارتقای سطح یادگیری و اموزش به عوامل ارائه کننده خدمات سلامت
 3. مطالعات استقرار نظام مراقبت از راه دور در بنیاد
 4. مطالعات نظام پژوهش‌های مشارکتی مبتنی بر جامعه
 5. مطالعات تدوین و پایش خط مشی‌ها و روش‌های اجرایی به روز شده در نظام سلامت،
 6. مطالعات مرتبط با استقرار نظام کاهش ریسک‌های بالینی و پيگيري رویدادهای نامطلوب و تحلیل ریشه‌ای علل در مراکز درمانی بنیاد
 7. تولید و بکارگیری راهنماها و پروتکل‌های درمانی
 8. مطالعات علوم پایه، بالینی، اپیدمیولوژیک در بهبود روش‌های تشخیصی و درمانی و اندازه‌گیری عملکرد و سلامت و از کار افتادگی
 9. ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات در سطح منزل
 10. ارزیابی شاخص‌های سلامت در جامعه ‌ایثارگری(اجتماعی، روانی، جسمانی)
 11. ارزیابی ابعاد کیفیت در خدمات سلامت و بهبود آن

الویت های پژوهشی در حیطه توسعه مدیریت

 1. بهبود عملکرد کمی وکیفی واحدهای سازمانی و بالینی و ارتقاء ظرفیتها و افزایش بهره وری واحدها
 2. افزایش سهولت دسترسی به خدمات سلامت
 3. مطالعات ارزیابی و کاهش ریسک سو.. مصرف مواد در جامعه ایثارگری
 4. ارزیابی شاخص‌های سلامت(اجتماعی، روانی و جسمانی) در کارکنان بنیاد و راهکارهای ارتقای آن
 5. ارزیابی،کارایی، اثربخشیو بهبود عملکردنظام بیمه‌ای‌بنیاد
 6. تحلیل قیمت تمام شده خدمات ارائه شده بنیاد به ازای هر فرد جامعه ایثارگری
 7. ارزیابی وضعیت سازمان حقوقی بنیاد، چالش‌ها و راهبردها برای نیل به الگوی مطلوب
 8. بررسی و تحلیل مسائل و نیازهای ایثارگران در حوزه مشاوره حقوقی و معاضدت قضایی
 9. رضایت سنجی جامعه ایثارگری از خدمات(سالانه)
 10. مطالعات آینده پژوهی و بروزرسانی راهبردهای بنیاد و حوزه‌های مستقل
 11. طراحی استقرار بانک بیولوژیک ایثارگران
 12. ارزیابی و ارتقاء توانمندی و بهره وری منابع انسانی
 13. ارتقاء، یکپارچه سازی و بهنگام سازی و داده کاوی در نظام اطلاعات
 14. افزایش مسؤلیت اجتماعی در واحدهای تولیدی و خدماتی در داخل و خارج از بنیاد با رویکرد جامعه ایثارگری (CSR)
 15. طراحی و استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد(یک استان بصورت پایلوت)
 16. بهینه سازی و اصلاح ساختار و فرآیندهای بنیاد شهید و امور ایثارگران
 17. مطالعات تکمیل و توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی نمودن خدمات(سخت افزاری و نرم افرازی)
 18. صرفه جویی واستفاده بهینه از منابع مادی و فیزیکی بنیاد شهید و امور ایثارگران
 19. ارتقاء کیفیت خدمات ایثارگران
 20. بهبود شاخص های سلامت اداری در بنیاد شهید و امور ایثارگران
 21. مطالعات مرتبط با تدوین و استقرار نظام حقوق گیرندگان خدمت وتکریم جامعه ایثارگری و ارتقای نظام اطلاع رسانی به جامعه ایثارگری و جامعه ارتقاء نظام رسیدگی به شکایات و ارزیابی مستمر رضایت جامعه ایثارگری
 22. مطالعه و تدوین طرح طبقه بندی مشاغل تخصصی بنیاد.

محققین محترم می توانند بر اساس اولویت های پژوهشی مذکور(مصوب شورای پژوهش بنیاد شهید و امور‌ ایثارگران)، پروپوزال‌های پیشنهادی خود را از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.rp.isaar.ir جهت بررسی و داوری ارسال دارند.

بدین منظور پس از ثبت نام در وبگاه فوق و دریافت کلمه عبور از طریق پست الکترونیک امکان ارسال پروپوزال‌های پژوهشی برای مجریان پژوهشی میسر خواهد بود.

پیوندها